I. világháborús emlékmű – Gomba

Gomba község I. világháborús emlékművét 1926. július 1-jén avatták fel. Az avatáson jelen volt a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Sztoy Rajmund ezredes, Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, dr. Lohotszky Antal királyi közjegyző, az 1. honvéd gyalogezred képviseletében vitéz Vizy őrnagy, a vármegyei vitézi képviseletében vitéz Balogh Gábor járási vitézi székhadnagy, dr. Lemcsa Pál vármegyei főorvos, Madarász Elemér járási főszolgabíró, Pakots József, a monori kerület nemzetgyűlési képviselője, Gyenes István szolgabíró, Bekker Gyula községi főjegyző.

Az avatási ünnepség istentisztelettel kezdődött, melyet Benedek Antal lelkész celebrált, majd a résztvevők az emlékműhöz vonultak. A megnyitó beszédet Bekker Gyula községi főjegyző tartotta, ezt követően leleplezték az emlékművet. Karsai Mihályné Gál Róza szavalata után a koszorúzás következett.

Az emlékoszlopot Branczeiz János szobrászművész készítette.

Sajnos az emlékmű több helyen meg van repedve, állapota elég rossz. Gomba község önkormányzata 2014-ben határozatot hozott az emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására.

Az emlékmű talapzatának oldalain és hátoldalán olvashatóak az I. világháborúban elesett katonák nevei. Eredeti felirata mára annyira megkopott, hogy csak egy-két apró véset emlékeztet a feliratra. A később készült tábla eltörött, az emlékmű elé van helyezve. Az emlékmű tetején eredetileg a Szent Korona volt látható.

Az emlékmű eredetileg a református templom előtt állt, nem messze, körülbelül mintegy száz méterre jelenlegi helyétől, az önkormányzat – egykori Fáy kúria – épületétől.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.