Nagy-rét és patakvölgyek

Nagy-rét Tápióságon (Fotó: Szelényi Gábor)

Az Alsó-Tápió két oldalán húzódó Nagy-réten, valamint a Monor-Irsai-dombságból kifutó Gombai- és Úri-patakok mellett fajgazdag láp- és mocsárréteket, valamint megkapó látványt nyújtó idős fűzeseket találunk (gombai Hosszú-rét, tápiósági Dolláros-rét). A Nagy-rét tápióbicskei oldalán (Felső-rét) egy kisebb nádas mocsár is elterül. A völgyoldalakon itt-ott még fennmaradtak a legeltetés befejezése után erősen cserjésedő löszgyepek, löszlegelők (pl. tápiósági Karámos-gyep). Kiterjedése megközelítőleg 600 hektár.

Gombai-patak völgye

Védett területek a Tápió-vidéken

Tájvédelmi Körzet területei

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.