Szent Orbán templom – Tápiószőlős

A mostani templom eredetileg két tantermes tanyasi iskola volt. Ebből az épületből alakították ki a templom külső és belső terét: kivették a válaszfalat, hogy nagyobb teret kapjanak. A főbejárat és a szentély (ahol a pap és a ministránsok vannak) kezdetben éppen fordítva volt, mint ahogy most láthatjuk. Később hozzáépítettek egy sekrestyét, majd oldalbejáratot is vágtak, ill. megépítették a tornyot, amelyben egy harang jelzi a falu lakóinak, ha új halott van.

Templomban sokáig lábbal fújtatható harmónium szolgált a hívek énekének kíséretére. A mostani, korszerű, két manuálos, pedál-klaviatúrás digitális orgonát adományból vette az egyházközség 2005-ben. Adományokból újította fel az egyházközség a kerítést és a templom lépcsőit is, amely égetett kerámiakővel lett burkolva.

A templomot a szőlőművesek védőszentjének, Szent Orbán pápának tiszteletére szentelték fel.
Európában a középkortól kezdve fohászkodnak a szőlősgazdák a májusi fagyok idején Szent Orbánhoz (ünnepe május 25-én), hogy járjon közben az időjárást is ügyelő Seregek Uránál: kérjen kedvező időt, hogy ne károsodjanak a virágba boruló új hajtások, a szorgalmas munka őszre gazdag szüretet hozhasson.

Szent Orbán pápa, azért lett a templom védőszentje, mert az itteni lakosok döntő többsége szőlőtermesztéssel foglalkozott.

Szent Orbán pápa Szent Péter apostolnak a 17. utóda volt a római püspöki székben. Ebben az időben a római császárok ég és föld urának tartották magukat. A keresztényeket – akik nem térdeltek le előttük, vagy nem áldoztak a császár szobra előtt, hanem a Mindenható Istent vallották egyedüli Uruknak – kivégezték.

A templom újonnan készített oltárképe Szent Orbán pápát úgy ábrázolja, amint az őt körülvevő szőlőmunkások, borászok, kádárok és az éneklő gyermekek közösségében szőlőfürtöt ajánl fel a Teremtőnek. Mai áldozati öltözetben (miseruhában) közvetíti a közösség imádságát, gondjait, kéréseit a Mindenhatóhoz. Piros miseruhája vértanúságát jelzi.

Az oltárkép két oldalán négy jelenet látható a pápa életéből:
1. Orbán pápa megkeresztel egy római katonatisztet: Tiburciust, Cecília vőlegényét.
2. Orbán pápa eltemeti a vértanú Cecíliát, akit ma az egyházi zenészek védőszentjeként tisztelünk.
3. Orbán pápa misézik a földalatti katakombában.
4. Orbán pápát lefejezik egy pogány templom lépcsőjén Rómában.

A templom oltárképét 2004-ben a templom búcsúnapján, a szentmisén áldotta meg Palya János plébános úr.

Cím: 2769 Tápiószőlős, Erkel u. 3.
Tel.: 06-53-383-407
Ülőhely: 100 fő

Miserend:
vasárnap  11:30

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.