Tápiószőlősi Református Társegyházközség temploma – Tápiószőlős

Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 51.
Tel.: 06-53-380-033 vagy 06-30-629-3046
Honlap itt
E-mail: tapioszeleszolos.ref@gmail.com
Parókia: 2766 Tápiószele, Széchenyi út 19.
Ülőhely: 150 fő
Állóhely: 30 fő

Lelkipásztor: Nagy József Mihály
Istentisztelet:vasárnap 10:15-től
Bibliaóra: kedd 16:30-tól
Imaóra: szerda 9:00-től

A templom alapkövét 1958 november 28-án tették le. Mizsei Sándor budapesti mérnök tervei alapján épült a templom, 1966-ban lett felszentelve. Elektromos orgonáját Závodszky György építette 1988-ban. 73 kg-os harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1891-ben.

A település eredetileg Tápiószele külterülete volt. Sokáig csak Halesz néven említették ezt a külterületet. A településrész őslakos­ságát az 1800 évek végén a Jászságból, főként Jászkisérről ide te­lepített református vallású dohány- és szőlőkertészettel foglalkozó emberek alkották.

Tápiószele reformátusságának nagy része ezen a területen lakott. Emiatt létesítették ezen a területen a református elemi iskolákat. Templomba minden vasárnap Tápiószelére jártak a lakók.

Önállósodási törekvései az 1940-es évek végén jelentek meg, de csak 1947-ben váltak önálló településsé. Ekkor a Tápióhalesz ne­vet kapta a település. ,,Ha lesz termés, lesz dézsma” szójátékból ered a név, ugyanis a lakók nem voltak meggyőződve a szelei homokon telepített szőlő sikeréről. Ezt a nevet 1948-ban módosították Tápió­szőlősre, mely nevet mai napig viseli a község.

A függetlenedés utáni kezdeti időkben az egyik volt iskola épü­letében tartották az Istentiszteleteiket a hívek. Róluk a tápiószelei lelkész gondoskodott. 1957 óta Tápiószele egyik leányegyházköz­sége.

A hívek templomot is szerettek volna építeni, melynek ter­vét Mizsei Sándor budapesti mérnök készítette el. Az észak-déli tengelyű templom alapkövét 1958. november 23-án tették le, és 1966-ban fejeződött be az építkezés. A templomtorony a temp­lom északi részén található, és 16 méter magas. Részben a temp­lom bejárata előtti nyitott csarnok felett, ill. a templom homlokzati főfalán nyugszik a torony. A belső rész 8×15 méteres; mennyezete sík. A templom déli részén áll a szószék, melyet Veres Pál kőműves készített 1959-ben. A szószékkel szemben vannak a székek és a torony felől a karzat. A templomban 150 ülőhely van. 1988 óta van elektronikus orgonája. A templomot 1973-ban látták el székekkel, addig lócákon ültek az emberek. A templomtoronyban egy darab 73 kg-os harang található.

Egy 1992-es adat szerint a falu 3000 lakosából 900 református vallású volt. Ekkor úgy tűnt, önálló egyházzá fognak válni, azonban ez nem valósult meg.

A gyülekezet a tápiószelei református egyházközség leányegy­házközsége.

2012. május 20-án alapított és 2012. szeptember l-jétől működő Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda tápiószőlősi tagiskolája a településen található, mely a köz­ség egyetlen iskolája.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.