Farmosi Evangélikus Egyházközség Imaháza – Farmos

Cím: 2765 Farmos, Tavasz u. 4.
Tel.: 06-29-423-029
E-mail: tapevgyul@lutheran.hu
Honlap itt

Lelkészi hivatal: 2711 Tápiószentmárton, Fő u. 1.
Ülőhely: 100 fő
Állóhely: 10 fő

Az imaház Makay Béla abonyi építészmérnök tervei alapján 1980-82 között épült. Káldy Zoltán püspök 1982 október 30-án szentelte fel. Oltárképét 1993-ban Horváth László festette, fa haranglába 1984-ben készült.

A farmosi gyülekezet jegyzőkönyvön keresztül követhető önálló története 1848-tól indul, amikor az első kántortanító Dianovszki József megkezdi a szolgálatát. A gyülekezeti életnek további lendületet adott, amikor 1856-ban a helybeli és környékbeli földbirtokosok (Prónay, Kass) közadakozásából felépítik az evangélikus iskolát, mely épület egyben alkalmas volt az istentiszteletek megtartására is.

Ettől az időtől kezdve 1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig a kántortanítók szolgálatán és a településen való folyamatos jelenlétén keresztül a gyülekezet élete folyamatosságot mutat. A kántortanítók mellett a lelkészi szolgálat ellátása 1783-tól Tápiószentmártonból, 1838-től Tápiószeléről, 1983-tól Ceglédről, 1992-től újra Tápiószentmártonból valósult meg. Ebben kivétel 1947-61 közötti időszak, amikor Detre Lajos lelkész a Farmoson lakott. Külön érdekessége a gyülekezetnek, hogy Csákó Gyula, Németh Mihály és Túri Krisztina személyében a gyülekezetből három lelkész került ki az evangélikus egyházba. A leánygyülekezet 1848-ban 150 főt számlált, 1926-ban érte el 326 fővel a legnagyobb létszámát. Ma a gyülekezet teljes létszáma 250 főnél tart.

Istentisztelet: minden vasárnap 14:30-kor.
Kivétel: nagypéntek, amikor 18 órakor, és szenteste, amikor 15 órakor kezdődik.

Lelkész: Kustra Csaba

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.