Szent Anna templom – Tápiógyörgye

A ma fennálló templom megépülése elõtt Tápiógyörgyének barokk temploma volt. Huszár István építtette, Chobot szerint 1742 körül, míg az 1777. évi visitatio valamivel késõbbi idõpontot jelöl meg:

“Ecclasina … Anno circiter 1745 beneficientia … Stephani Huszár de Nagy-Baráthi ex bonis matbus erecta…” (VEL Can. Vis. Lib. VII/1. 68. etc)

3 oltára és gazdag felszerelése volt, 3 kehellyel, 7 casulával. 1760-ban kibõvítették a turócmegyeri középkori templom romjainak felhasználásával. Ezek a romok az egyház õrizetében levõ 1781. évi historia domus szerint – 1759-ben még látatók voltak. A felépítésrõl a historia domus így ír:

“… Dnus Huszár reliquam corpus Ecclesia Navi ad frontispicium turricula lignea fuit apposita cum campanis…”

Már 1793-ban foglalkoztak teljesen új templom építésének gondolatával, amelyhez Pachtrodt József jászberényi kõmûves mester készített terveket (VEL). Az építendõ templomhoz mitegy fél évszázadon keresztül készültek tervrajzok. 1825-bõl Haag Ádám jászberényi és Brein Ignác pesti kõmûvesmesterek tervrajzai maradtak fenn a Váci Egyházmegyei Levéltárban. 1826-ban Dütrich József pesti és Homályossy Ferenc szolnoki építõmester nyújtott be terveket. 1827-ben épült meg a torony, amely állagában azonos a ma állóval. Szvaczina József ceglédi és Homályossy Ferenc szolnoki mester mûve (dr. Petróci Sándor szíves közlése). 1858-ból Homályossy és Cacciari váci építõmesterek terveit ismerjük. A fennálló templom 1860-ban teljesen újonnan épült, Hamerl Vencel ceglédi építõmester tervei szerint. 1861-ben szentelték fel. A régi templom lebontása 1860 tavaszán ment végbe, 1888-ban renoválták az új templomot (historia domus és dr. Petróci Sándor szíves közlése). A fennálló templom alaprajzában Cacciari tervéhez igazodik, amennyiben tornya a szentély mögött ál. Maga a templomtest romantikus ízlésben épült. Belsõ berendezése és felszerelése sem régi.

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Martinovics tér 3.
Tel.: 06-53-383-407
Búcsú: július 26.  – búcsújáróhely

Miserend:
hétfő    18:30
kedd    18:30
szerda
csütörtök 18:30
péntek      8:00
szombat   19:00
vasárnap  8:30
 
Szentségimádás: minden csütörtökön a szentmise után
 
 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.