Hősi emlékmű – Tápiógyörgye

Címe: Tápiógyörgye, Szent István tér, templomkert

Tápiógyörgyéről az első világháborúban kb. 1200 katona harcolt a frontok véráztatta terein. A hősi halottak száma 147 fő. A hadirokkantak, hadiárvák együttes száma 180 fő. A II. világháborúban 1000-nél több hadköteles vett részt Tápiógyörgyéről. A katona halottak száma 68 fő, legalábbis ennyi név olvasható a hősök emlékművén. Számuk ennél több lehet, sajnos azonban nem készült pontos kimutatás időben az elhunytak nevéről. (Tápiógyörgyei Faliújság, XX. évfolyam, 2. száma – 2011 május) 

Györgyén is úgy döntöttek, hogy a már meglévő Hősi emlékmű legyen a második világháború áldozatainak emlékhelye. Megemlékezéseiket e, már közös emlékműnél tartja a község.

Az emlékmű avatásáról:
“Hősök szobrának leleplezése. Tápiógyörgyén 1924. október 12-én szép ünnepély keretében leplezték le a világháborúban elesett tápiógyörgyei hős fiuk emlékére emelt szobrot. — Az impozáns szobor a földszinttől 5’5 m. magas. Sebesült katonát ábrázol, jobbjában cserkoszorúval és balkezében puskával. A szobor Siklódy Lőrinc sikerült alkotása. Az elesett hősök nevei márványba vésve aranyozottan diszlenek. A szobor a legméltóbb helyén, a templom mellett van felállítva. Az ünnepélyen jelen voltak vitéz Csécsy-Nagy Imre altábornagy, Isépy Aladár ezredes, a honvédelmi miniszter, dr. Hofer Ferenc szolgabíró a vármegye képviseletében. Az ünnepi beszédet dr. Viczián István h. államtitkár, a kerület nemzetgyűlési képviselője tartotta, gyönyörű gondolatmenettel világítva meg a hazáért való legnagyobb áldozat dicső voltát.
A szobrot az elöljáróság nevében Túrák István községi főjegyző vette gondozásba, s lelkes szavakban arra kérte a lakosságot, hogy oltárnak tekintve az emlékművet, a szerint gondozza és becsülje is meg.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.